Etusivu
Suomenajokoira
Kasvatus ja metsästys
Ajokoe ja näyttely
Kauppapaikka
Vieraskirja
Ruokaohjeet
Linkit
Etsi
Yhteystiedot

Koirat:
Tervasmetsän Aku
Kärjen Sara
Tuuli

Kaakon Nettipalvelu

 

Ajokokeilla pyritään saamaan selville suomenajokoiran luontaiset taipumukset ja ominaisuudet. Näin saadaan arvokasta aineistoa käyttöominaisuuksien jalostusta varten. 
Kokeet on suunniteltu niin, että ne muistuttaisivat mahdollisimman paljon käytännön metsästystä. Ajokokeet voivat olla joko yksi- tai kaksipäiväisiä. Niissä kilpaillaan kahdessa luokassa.
Aloittelijat aloittavat avoimessa luokassa. Avoimen luokan koira ei tarvitse näyttelytulosta, mutta voittajaluokassa näyttelytulos vaaditaan. Voittajaluokkaan pääsemiseksi avoimessa luokassa pitää saavuttaa ensimmäinen palkinto ja jos se on saavutettu lumikelillä, pitää paljaalla maalla saada vielä jokin muu palkinto. Koesääntöjen mukaan ensimmäiseen palkintoon vaaditaan vähintään 75 pistettä, toiseen palkintoon 61 pistettä ja kolmanteen palkintoon vähintään 50 pistettä. Kokeisiin ilmoittaudutaan vähintään viisi vuorokautta ennen kokeiden alkua ja niitä järjestetään metsästyskauden aikana lähinnä metsästysseurojen, kennelkerhojen ja ajokoirayhdistysten toimesta.
Ilmoittaessasi koirasi kokeeseen, pitää rekisterikirjasta ilmetä voimassaoleva rokotustodistus. Lisäksi useimmat kokeiden järjestäjät vaativat, että koiraomistajan on tuotava kokeisiin mukanaan palkintotuomari. Tietoja palkintotuomareista saat kokeen järjestäjältä tai maakuntasi rotuyhdistyksen vuositiedotteesta. Palkintotuomarin hankkiminen on monesti varsinkin aloittelevalle, tuomareita tuntemattomalle hyvinkin vaikea tehtävä. Siksi kannattaa jo hyvissä ajoin, ennen koekauden alkamista pyrkiä varaamaan tuomari, joka on sitten tarpeen tullen valmis lähtemään kokeisiin.
Ajokokeissa opit tietämään, miten hyvän ajokoiran pitää työskennellä jänistä ajaessaan. Oman koirasi menestyminen kokeissa ja kilpailun viehätys tekevät harrastuksesta monipuolisemman ja vaativamman. Pian tulet huomaamaan, että metsästysreissuilla ollessasi seuraatkin enemmän koirasi työskentelyä ja varsinainen metsästys jääkin vähemmälle. Tavoitteenasi voikin olla arvostetun käyttövalion arvon saavuttaminen. Myös toiset alkavat arvostaa koiraasi yhä enemmän kilpailumenestyksen lisääntyessä.  

Koiran arvostelu pähkinänkuoressa
Kussakin koe-erässä koiralla, jonka toimintaa maastossa arvostelee kaksimiehinen tuomariryhmä, on ensiksi kaksi tuntia aikaa hakea jäniksen yöjälki ja sen perusteella löydettävä jäniksen makuulle ja saatava jänis liikkeelle. Liikkeelle saannin jälkeen koiralla on vastaavasti kaksi tuntia aikaa pitää jänistä jalkeilla eli ajaa sitä.
Tuomarit merkitsevät ylös koiran haku- ja ajoajat. Sen lisäksi tuomarit arvostelevat koiran työskentelyn laadun eli ominaisuudet.
Haun arvostelussa otetaan huomioon sekä työskentely jäljettömässä maastossa että yöjäljellä. Toiminnan määrätietoisuutta, varmuutta ja nopeutta pidetään myönteisinä ominaisuuksina. Puurtamista, jäljen vaihtamista ja työskentelyn epämääräisyyttä pidetään vastaavasti kielteisinä.
Haukkua arvosteltaessa kiinnitetään huomiota ensisijaisesti koiran haukun kuuluvuuteen, sen kertovuuteen, värikkyyteen, sointuisuuteen ja sukupuolileimaan. Ajokoirahan ilmaisee nimenomaan haukullaan, äänenannollaan isännälleen sen, mitä maastossa tapahtuu. Haukullaan se kertoo mm. etäisyyden ajettavaan, olosuhteiden muuttumisen heikommiksi, jäniksen mahdollisen louheenmenon jne.
Kolmantena arvosteltavana ominaisuutena on ns. ajon yleisvaikutus, jossa arvioidaan koiran kyky pitää jänistä jalkeilla, hukan selvittely, tietyöskentely, ajon sujuvuus ja nautittavuus, etäisyys ajettavaan ja ajon nopeus.
Näistä kustakin ominaisuudesta koira voi saada 1-10 ansiopistettä. Kielteisinä ominaisuuksina, joista koira voi vastaavasti saada tappiopisteitä, pidetään hakulöysyyttä, jota koira ilmaisee antamalla ääntä joko kokonaan ilman yöjälkeä tai yöjäljellä ennen kuin jänis on lähtenyt liikkeelle. Ajolöysyys aiheuttaa myös tappiopisteitä, koira antaa ääntä jo kertaalleen ajamalleen jäljelle tai jatkaa haukkua jäniksen jäljet hukattuaan. Takajälkeen ajosta koira saa tappiopisteitä ajaessaan liikkeellä olevan jäniksen jälkiä väärään suuntaan ja puutteellista metsästysintoa koira osoittaa ollessaan haluton työskentelemään tai kieltäytyessään kokonaan työskentelemästä haku- tai ajoeränaikana.
Maksimiajoajasta koira saa 70 pistettä ja kustakin myönteisestä ominaisuudesta enintään 10 pistettä, joten maksimisuoritus on 100 pistettä, johon yksikään koira ei ole vielä pystynyt. Lopullista tulosta laskettaessa koiran ajoajan ja myönteisten ominaisuuspisteiden summasta vähennetään saadut tappiopisteet.  

Miten tullaan palkintotuomariksi?
Kennelpiirissä järjestetään useilla paikkakunnilla vuosittain, yleisimmin elokuussa, ennen metsästyskauden alkamista palkintotuomarikursseja, joissa käsitellään kahtena iltana koulutusosan teoreettinen osa mm. tutustutaan ajokokeiden sääntöihin ja ohjeisiin. Sen jälkeen maastoharjoittelussa koe arvostellaan vähintään kahden ajokoiran toiminta. Hyväksytyn kurssin jälkeen palkintotuomarioppilaan on suoritettava kokelasharjoittelu eri ylituomareille vähintäänkin kahdessa kokeessa, joista laaditaan kirjallinen todistus, jonka perusteella kennelpiiri myöntää varsinaisen palkintotuomarikortin.
Palkintotuomariksi voi päästä vähintään 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka on perehtynyt aikaisemmin ajokoiran käyttöön metsästyksessä. Myös koiranomistajan ja -kuljettajan on syytä käydä läpi palkintotuomarikurssi. Silloin oppii tuntemaan koiransa mahdollisuudet ja oikeudet kokeissa.  

Lähde: Ajokoiramies 4B/99

Sivun alkuun Etusivulle    
 

Ajokoe

HUOM. Säännöt muuttuneet tämän jälkeen!

 

Lisää oma kommenttisi tälle sivulle                     Uusimmat kommentit

Tämän sivun kommentit:

Sivun alkuun